3 minutes reading time (550 words)

Rýchly prehľad vybraných vylepšení, ktoré prináša aktualizovaná verzia Advance Design 2022.1.

Automatické dělení výztuže v modulu RC Slab 

Modul RC Slab byl doplněn o možnost definování maximální délky prutu, která je zohledněna při automatickém návrhu výztuže. Styk prutů může být definován následujícími způsoby: 

  • Svařování – Pruty mají definovanou délku přesahu a jsou spojeny svarem. 
  • Mechanické spojky – Pruty mají definované vzájemné odsazení a jsou spojeny pomocí mechanické spojky. 
  • Přesah prutů: Pruty jsou stykovány přesahem. Hodnota délky přesahu může být definována automaticky, jako násobek průměru prutu nebo jako konstantní hodnota nezávislá na průměru. 

2022 1a

Vylepšení dialogového okna pro definici kombinací zatížení 

Hlavní vylepšení v zadávání kombinací zatížení je sjednocení obsahu pro všechny 4 záložky (Kombinace, Beton, Ocel, Dřevo) a přidání nového sloupce Typ do tabulky na záložce Kombinace. Díky tomu lze mnohem jednodušeji a rychleji zkontrolovat typ vygenerované kombinace a také, v případě potřeby, daný typ jednoduše a rychle upravit výběrem ze seznamu přímo v tabulce. 

2022 1a

Ruština pro Návrhové moduly 

Do seznamu dostupných jazyků v Návrhových modulech Advance Design (ADM) byla přidána ruština. Změna jazykového prostředí je zvláště důležitá pro rusky mluvící uživatele, kteří používají nástroje pro kreslení a návrh výztuže GRAITEC PowerPack for Revit. Nastavení jazyka pro výstupní dokumenty umožní vytvoření výsledného statického posudku v ruštině.  

2022 1a

Databáze materiálů pro dřevěné konstrukce podle kanadské normy 

Rozšíření databáze materiálů v Advance Design o třídy materiálů pro dřevěné konstrukce používaných v Kanadě usnadní modelování a výpočty MKP konstrukcí, které obsahují prvky ze dřeva typického pro severoamerické země. Nové knihovny umožňují výběr materiálů pro dřevěné konstrukce v souladu s kanadskou normou O86, včetně lepeného lamelového dřeva, kompozitního konstrukčního dřeva (SCL), řeziva vizuálně pevnostně tříděného (vizuální), strojně tříděného řeziva (MEL) a strojně pevnostně tříděného řeziva (MSR).  

2022 1a

Nový režim zobrazení výsledků na plošných prvcích 

Pro zobrazení výsledků na plošných prvcích je implementován nový Režim zobrazení - Izomapa. Tento nový typ zobrazuje jednotlivé ohraničené oblasti stejnou barvou pro hodnoty v daném rozsahu škály výsledků. Tento způsob prezentace usnadňuje kontrolu výsledků analýzy MKP i návrhu ŽB prvků. 

2022 1a

Nová metoda výpočtu kotevní délky pro přípoje pomocí patního plechu 

U přípojů pomocí patního plechu pro sloupy a kruhové sloupy je k určení únosnosti v soudržnosti tažených kotev nutné vypočítat kotevní délku. Výpočet kotevní délky byl ve verzi 2022.1 změněn: 

  • V případě použití francouzského národního dodatku se kotevní délka vypočte jak podle doporučení CNC2M, tak i podle Eurokódu 2. Menší z hodnot se použije pro výpočet únosnosti v soudržnosti. 
  • Pro ostatní země se ke stanovení kotevní délky použije doporučení Eurokódu 2. 

Kromě nové metody výpočtu byla doplněna i nová upozornění a varování, které významně usnadňují práci s výpočty. 

2022 1a

Zdokonalení online nápovědy 

Souběžně se zdokonalením programu se zdokonaluje i online nápověda Advance Design. Aktuální verze obsahuje nově přidané stránky, aktualizaci grafiky, rozšíření popisu některých postupů a reorganizaci struktury nápovědy pro snazší vyhledávání informací.   

2022 1a

Doplnění formátů papíru pro výkresy 

Ve verzi 2022.1 byla doplněna řada zdokonalení výkresů generovaných Návrhovými moduly Advance Design. Nejdůležitější zdokonalení se týkají formátů papíru pro výkresy. Soubory šablon dwg s rozpiskami jsou nyní upraveny a obsahují nejen obrys rozpisky, ale také obrys formátu papíru. Šířky okrajů lze nyní měnit přímo v interaktivním výkresu, nezávisle pro každou stranu. Pokud se změní okraje, upraví se zobrazení výkresu, nikoli však rozvržení a měřítko samotných pohledů. Kromě stávajících výchozích šablon pro formáty papíru A3 a A4 byly do seznamu šablon rozpisek přidány další šablony pro formáty papíru A1 a A2.    

2022 1a

Zdokonalení informačních panelů v návrhových modulech 

Pro snazší kontrolu obsahu tabulek informačního panelu, byl přidán svislý posuvník pro možnost zobrazení úplného obsahu informačního panelu a také samostatné vodorovné posuvníky pro každou tabulku. To urychlí kontrolu obsahu tabulky, aniž byste museli měnit velikost zobrazovacího okna. V modulu RC Column byl navíc přidán další sloupeček s informacemi o kombinaci, která je rozhodující pro návrh dané výztuže. V tabulce výsledků výpočtu je k dispozici nový sloupeček pro posouzení výztuže (podélná horní/dolní, smyková ve směru X/Y). 

2022 1a

Nová pravidla pro výpočet kroucení ocelových profilů (podle EC3 a NTC) 

Dosud byla analýza kroucení pro ocelové profily v Advance Design prováděna pouze pro uzavřené profily. Počínaje verzí 2022.1 byla analýza kroucení rozšířena o otevřené profily (například I-profily) podle Eurokódu 3 a italské normy NTC). 

Eurokód 3 a NTC 2018 stanoví, že u ocelových profilů by se mělo kroucení posuzovat jako kroucení složené ze dvou složek: prostého kroucené (St. Venantova)  a vázaného kroucení vlivem nerovnoměrné deplanace profilu. V nové verzi Advance Design je kroucení posuzováno jako složené kroucení pomocí obou složek kroucení, jsou-li k dispozici. Pro standardní statickou analýzu (při použití konečného prvku se 6 stupni volnosti) máme k dispozici pouze složku prostého (St. Venantova) kroucení. Aby bylo možné získat také složku kroucení vázaného vlivem nerovnoměrné deplanace profilu, je nutné použít analýzu Pokročilé stability (která používá konečný prvek se 7 stupni volnosti). 

Spolu s výše uvedenými změnami ve výpočtu byly aktualizovány také popisy posouzení kroucení. V závislosti na postupu výpočtu bude použit jeden ze dvou typů popisu: 

  • ‘Prosté (St. Venantovo) kroucení’ – pokud není v analýze povolena Pokročilá stabilita, a tudíž kroucení je počítáno pouze se složkou prostého (St. Venantova) kroucení. 
  • ‘Složené kroucení’ – pokud je v analýze povolena Pokročilá stabilita a kroucení je počítáno pomocí obou složek: prostého (St. Venantova) kroucení a vázaného kroucení vlivem deplanace profilu. 

2022 1a

Autodesk Inventor - Export do projektu Revit
Novinky v Graitec PowerPack pre Advance Steel 2022
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.sk/

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.